15.8.10

Památník transportu smrtiMemorial to the Transport of Death
28.4.1945

 On this day, 4000 people were transported by train 
through the town of Roztoky u Prahy and sent to concentration camps.

2 comments:

John said...

In reaction to the killing of Heydrich?

Alex said...

Not to my knowledge. Revenge was taken on towns of Lidice and Ležáky.

V samém závěru 2. světové války, 28. dubna 1945, přijel do Roztok vlakový transport se čtyřmi tisíci vězňů z koncentračních táborů, který se v Roztokách zdržel jen jeden den, ale přesto se místním lidem podařilo vězňům pomoci potravinami a lékařskou péčí. Jedenáct obětí transportu zemřelých v Roztokách je pohřbeno na levohradeckém hřbitově, kde je také vybudován památník transportu smrti.